Advies RvT/RvC

 

analyse

Pi Control verzorgt trainingen en advies aan (kandidaat) leden van de Raad van Toezicht of Raad van Commissarissen.  Hierbij richt zij zich vooral op praktische tips en dilemma’s voor de commissaris op het gebied van financiën en risicomanagement.  Tevens heeft zij ervaring met het begeleiden van zelfevaluaties. 

“Masterclass was helder, informatief en waardevol”

“Met 15  deelnemers zaten we geboeid te luisteren naar Mieke Pigeaud en maakten we met rode konen financiële berekeningen. Veel tips over hoe je als toezichthouder van waarde kunt zijn en wat de invloed is van de menselijke factor….. Aanrader !”

FINCOM_Voork_hr

 

Mieke Pigeaud,  directeur-eigenaar van Pi Control, heeft samen met Carla van der Weerdt het boek “financiën voor commissarissen en toezichthouders”, dat dateert uit januari 2019, geschreven. De auteurs geven per onderwerp aandachtspunten die de toezichthouder zonder (ruime) financiële kennis meer houvast geven bij het stellen van de juiste vragen.  Hierbij spelen niet alleen financiële aspecten een rol, maar ook psychologische. Ook deze groepsdynamische processen,  die bijvoorbeeld bij investeringsbeslissingen een rol spelen, komen in dit boek aan de orde.

 

“Dit boek is een zeer praktische, heldere handleiding voor toezichthouders en commissarissen zonder financiële achtergrond. Leesbaar, informatief en zeer overzichtelijk. Een aanrader !”  Prof. dr. Yvonne Burger, adviseur en toezichthouder. 

Het boek “financiën voor commissarissen en toezichthouders” kan ingezien en/of besteld worden via de volgende link:  website managementboek