Advies OR

ready for contact

 

Pi Control ondersteunt Ondernemingsraden bij strategische en financiële vraagstukken, zowel tijdens advies- als trainingstrajecten.  Vanwege de jarenlange ervaring van Mieke Pigeaud als bestuurder, toezichthouder en OR-adviseur, is zij uitstekend in staat alle invalshoeken van de voorliggende vraagstukken te belichten en te adviseren over betekenisvolle interventies door de OR.

Mieke heeft tijdens onze OR scholingsdagen het onderwerp financiën behandeld. Wat daarbij opviel was dat zij deze -voor velen toch wat taaie- kost zodanig wist te brengen dat ze ieders aandacht vasthield. We hebben voor dit onderdeel van de training voor Mieke gekozen, omdat we haar hebben leren kennen tijdens een stevig adviestraject.  Kernwoorden  die wat ons betreft op Mieke van toepassing zijn: zeer deskundig, realistisch en vasthoudend, zonder drammerig te zijn.”

Advies 

Graag adviseert Pi Control ondernemingsraden over vraagstukken die zij op hun bord hebben liggen.  Door mee te denken, mee te praten en mee te schrijven.  De kracht van Pi Control ligt in specialismen zoals (dreigende) bedrijfssluitingen, bedrijfsverplaatsingen, reorganisaties, fusies en overnames, wijzigingen bedrijfsstrategie en overige financiële vraagstukken.

Pi Control heeft ervaring met advisering in diverse branches en heeft onder andere de OR van thuiszorgorganisatie Fundis begeleid tijdens de voorgenomen overname van het noodlijdende LangeLand Ziekenhuis door Fundis.  De OR van Fundis heeft via de gang naar de Ondernemingskamer (op 27-2-2014)  bereikt dat deze risicovolle overnamepoging is stopgezet.

Leertraject “1 + 1 = 3”

1-1-3

Pi Control heeft een leertraject ontwikkeld dat leidt tot meer inzicht in en invloed op het verhaal achter de cijfers voor ondernemingsraden.

Ondernemingsraden beschikken vaak over cijfers van hun organisatie.  Erover praten met de bestuurder is echter zelden gemakkelijk.  Laat staan dat dit gesprek over de cijfers ook tot invloed leidt.  Dit leidt tot vragen als:

  • Wat zijn de belangrijkste kengetallen die de OR aangeleverd zou moeten krijgen ?
  • Hoe lees je de cijfers zo, dat je ook invloed krijgt op het beleid ?
  • Wat zouden (financieel) bestuurders de OR over cijfers moeten vertellen ?
  • Hoe verbeteren we het gesprek over de cijfers ?

Hierover gaat het in “1+1=3”.  Dit is een programma op maat, waarin ondernemingsraden:

  1. Cijfers gaan lezen vanuit de positie van de Ondernemingsraad
  2. Mogelijkheden gaan ontdekken voor het uitoefenen van invloed op a) de wijze waarop cijfers worden aangeleverd  b) de Planning & Control cyclus  c) de financiële prestaties  d) het verloop van de gesprekken over de cijfers met de bestuurder
  3. De gewenste invloed op het beleid gaan realiseren