Advies MKB

Pi Control verstrekt (financiële) adviezen aan bedrijven met als doel winst- en/of prestatieverbetering te realiseren. Pi Control is, door inbreng van veelzijdige (financiële) ervaring in een grote diversiteit van branches, in staat op daadkrachtige en inlevende wijze met ondernemers mee te denken over stapsgewijze of drastische veranderingen in strategie, winstgevendheid of beheersing van interne processen.

Pi Control opereert als financiële coach, sparring partner en part time CFO en onderscheidt zich door:

 • Een betrokken, integere en resultaatgerichte “no-nonsense” aanpak.
  De financiële coach van Pi Control beschikt over een scherp beoordelingsvermogen en voelt zich ervoor verantwoordelijk dat knelpunten in de bedrijfsvoering in nauwe samenspraak met de onderneming op betrokken en daadkrachtige wijze aangepakt worden.
 • Het leveren van een betaalbaar advies.
  De financiële coach van Pi Control wordt niet ingehuurd als dure interimkracht maar ondersteunt eenmalig of incidenteel bij het maken en uitvoeren van een plan van aanpak voor resultaatverbetering. Hierbij wordt ernaar gestreefd om de kosten van het advies voor de opdrachtgever ruimschoots terug te verdienen.
 • Het “samen werken aan winst”.
  Ondernemers worden door Pi Control begeleid om, samen met hun medewerkers, structurele verbeteringen in de bedrijfsvoering tot stand te brengen. Doel van deze werkwijze is bedrijven zelf verbetermogelijkheden te leren implementeren.

“Mieke Pigeaud heeft mijn bedrijf doorgelicht op winstverbeteringsmogelijkheden. Zij paart een excellent analytisch inzicht met een praktische instelling. Haar directe benadering en heldere taal doen zeer prettig aan. Ze is integer, oprecht en zeer prettig in de omgang, waardoor ze snel het vertrouwen van anderen weet te winnen.”

Pi Control richt zich met name op de volgende diensten, die hieronder nader omschreven worden:

succesvol worden

 • Het doorlichten van een onderneming op verbeteringsmogelijkheden.
  Na uitvoering van een algemene of specifieke quick scan is Pi Control in staat om in één A4 samen te vatten welke mogelijkheden er zijn om de winstgevendheid en bedrijfsvoering te verbeteren.
 • Het ondersteunen bij een specifiek winstverbeteringsvraagstuk van de onderneming, variërend van marktpositionering tot herstructurering.
  Pi Control heeft veel ervaring opgedaan met vraagstukken rondom het samenstellen van een solide businessplan, het maken van een SWOT-analyse, het ontwikkelen van management-informatie, het berekenen van winstgevendheid per activiteit, herstructurering en reorganisatie, het verbeteren van de kostenbeheersing en het optimaliseren van ondersteunende bedrijfsprocessen.
 • Het optreden als sparring partner van het management voor een breed scala aan bedrijfsvoeringsaspecten.
  Pi Control heeft jarenlange ervaring met het vervullen van een rechterhandrol voor managers van afdelingen, business units en eigen ondernemers. Hierdoor is Pi Control uitstekend in staat met ondernemers te klankborden over strategische en operationele mogelijkheden om de bedrijfsvoering te verbeteren.

Ondernemers  worden uitgenodigd om vrijblijvend kennis te maken met Pi Control en samen de verschillende mogelijkheden voor ondersteuning te verkennen. Hiervoor komt Pi Control graag naar U toe. Indien wenselijk stelt Pi Control na het kennismakingsgesprek een plan van aanpak en offerte op.